Διοικούσα Επιτροπή

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του συνεδρίου του Απριλίου 2014 τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι:

1) Γκουρτσογιάννη Μελίττα

2) Κατώπης Κωνσταντίνος

3) Μελιάδου Αλέκα

4) Στασινόπουλος Δημήτρης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*