Στόχοι Κλίμα – Ενέργεια 2030: Η Ευρώπη θέλει να πάει μπροστά, αλλά οι ηγέτες της εξακολουθούν να κοιτάνε πίσω

Η Ευρώπη-Οικολογία θεωρεί ότι οι στόχοι του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, που αποφασίστηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, είναι άτολμοι και δεν προωθούν την ευρωπαϊκή οικονομία προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. Είναι κατώτεροι των σχετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Continue reading Στόχοι Κλίμα – Ενέργεια 2030: Η Ευρώπη θέλει να πάει μπροστά, αλλά οι ηγέτες της εξακολουθούν να κοιτάνε πίσω