ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ

Αντί εισαγωγής, απαραίτητες διευκρινήσεις: Οφείλουμε να ξεχωρίζουμε πάντα τους/τις πρόσφυγες από τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Μετανάστρια/μετανάστης είναι το πρόσωπο που αναζητά εργασία, εργάζεται ή έχει εργασθεί σε χώρα διαφορετική από αυτήν από την οποία προέρχεται. Πρόσφυγας είναι το πρόσωπο Continue reading ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ