Πολιτικές προτεραιότητες της εκλογής αρχηγού του νέου φορέα

Το άνοιγμα της διαδικασίας εκλογής του αρχηγού του νέου φορέα που φιλοδοξεί να εκφράσει το χώρο του προοδευτικού κέντρου προς όλους του πολίτες είναι μια σημαντική κι ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Η κίνηση αυτή επέτρεψε σε αξιόλογες προσωπικότητες να δηλώσουν υποψηφιότητα και έδωσε στο εγχείρημα σημαντική δυναμική, ενώ η επιλογή του καθηγητή κ. Αλιβιζάτου παρέχει ισχυρές εγγυήσεις για την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν αναιρούν το γεγονός ότι η εκλογή αρχηγού προτάσσεται της διαμόρφωσης του πολιτικού στίγματος και των προτεραιοτήτων του νέου φορέα, καθώς και των οργανωτικών αρχών. Για αυτό είναι μεγάλης σημασίας για την τελική διαμόρφωση του νέου φορέα οι υποψήφιοι κατά την προεκλογική διαδικασία να παρουσιάσουν τις πολιτικές και οργανωτικές τους προτάσεις καθώς και να τους δοθούν ισότιμα ο απαραίτητος χρόνος και τα μέσα για το σκοπό αυτό.

Η δημιουργία ενός ευρέος φορέα του προοδευτικού κέντρου είναι σήμερα απαραίτητη για τη χώρα. Από μόνη της όμως δεν εξασφαλίζει την αντιμετώπιση των μεγάλων και βαθύτερων προβλημάτων που την έφεραν στη σημερινή κρίση. Στην Ευρώπη Οικολογία θεωρούμε ότι κεντρικό ρόλο στις πολιτικές προτεραιότητες του νέου φορέα θα πρέπει να έχουν:

Η “έξυπνη ανάπτυξη”, δηλαδή η ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία και έχει κυκλικό χαρακτήρα, όπου τα παραπροϊόντα της μιας διαδικασίας είναι οι πρώτες ύλες της επόμενης και χρησιμοποιεί έτσι αποτελεσματικότερα τους φυσικούς πόρους. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες, σε τομείς όπως η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, ο εναλλακτικός τουρισμός και η ποιοτική γεωργία καθώς και η διαχείριση απορριμμάτων. Η ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης της έρευνας με την οικονομία. Γιατί εν τέλει η περιβαλλοντική προστασία και η ευημερία, και η δημιουργία πολλών νέων σύγχρονων θέσεων εργασίας, είναι πράγματα που μπορούν να πάνε μαζί.

Οι πολιτικές για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής, και την προσαρμογή μας σε αυτήν: Η ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η στροφή σε ένα ενεργειακό σύστημα, μηδενικών εκπομπών, αποδοτικό, αποκεντρωμένο και πιο φιλικό στους πολίτες και την κοινωνία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να κληθούν να τις πληρώσουν οι φτωχότεροι, οι νεότεροι και οι μελλοντικές γενιές. Και αυτές οι πολιτικές δεν έχουν απλά περιοριστικό χαρακτήρα. Δεν προκύπτουν μόνο από το φόβο και τους κινδύνους. Δημιουργούν μια νέα μορφή ανάπτυξης η οποία είναι συμβατή με τη διαγενεακή δικαιοσύνη, την παγκόσμια ισορροπία και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.

Η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Ελλάδας σε όλες τις διεργασίες για την προώθηση της ομοσπονδιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συστράτευση της χώρας με όλες εκείνες τις δυνάμεις που θεωρούν ότι η λύση στην κρίση είναι περισσότερη και ποιοτικότερη Ευρώπη. Η δημιουργία και η εμβάθυνση νέων θεσμών, όπως ο Υπουργός Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα αλλά παράλληλα και η ευρύτερη δυνατή δημοκρατική νομιμοποίησή τους.

Ο πλήρης διαχωρισμός των κρατικών εξουσιών και η λήξη της ηγεμονίας της εκτελεστικής εξουσίας πάνω στις υπόλοιπες. Η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και η ουσιαστική δυνατότητά του στη νομοθέτηση. Η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η πλήρης ανεξαρτησία της από τον κυβερνητικό εναγκαλισμό που την απαξιώνει καθημερινά στη συνείδηση των πολιτών.  Ο πλήρης διαχωρισμός εκκλησίας-κράτους.

Η συνειδητοποίηση των δεινών που έχει επιφέρει στη χώρα ο σταθερός και αμείωτος κρατισμός ανεξάρτητα από την κομματική προέλευσή του.  Η οργάνωση του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ανάγκη λιγότερων υπαλλήλων και ταυτόχρονα λιγότερης γραφειοκρατίας. Η διεύρυνση ελεύθερου πεδίου στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών. Η απρόσκοπτη διάθεση πόρων (οικονομικών και φυσικών) για την ανάπτυξη παραγωγικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων από τους νέους.

Η υποδοχή και ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην ελληνική κοινωνία που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη στην εισροή νέων ανθρώπων και νοοτροπιών. Ταυτόχρονα όμως και η καταδίκη κάθε ολοκληρωτισμού φασιστικής, ναζιστικής, σταλινικής ή φονταμενταλιστικής θρησκευτικής  προέλευσης. Ο πλούτος της πολυμορφίας στη σύγχρονη κοινωνία και η ανοχή στην άποψη του διπλανού μας.

Όλα τα παραπάνω είναι μέρη από το συνολικό διακύβευμα των εκλογών του νέου φορέα. Σίγουρα μέσα στον ευρύτατο αυτό χώρο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ορισμένες φορές διαμετρικά αντίθετες μεταξύ τους. Όμως οφείλουμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε τη χώρα ένα βήμα μπροστά. Και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*